Object

Title: Rynek usług informatycznych w Polsce jako determinanta rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Title in english:

IT Services Market in Poland as the Determinant of Information Society Development

Creator:

Leszczyńska, Maja ; Łopaciński, Karol

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 82, s. 62-73

Abstrakt:

Artykuł prezentuje specyfikę i kierunki rozwoju rynku usług informatycznych w Polsce oraz ukazuje jego wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa informacyjnego. Na wstępie przedstawiono definicję i podstawowe cechy usług informatycznych oraz dokonano ich klasyfikacji. Poddano również analizie rynek usług informatycznych wraz rozpoznaniem możliwości jego dalszego rozwoju. Podstawą analizy były raporty znanych firm badawczych. W dalszej części artykułu ukazano istotę oraz funkcje społeczeństwa informacyjnego, a także omówiono uwarunkowania jego rozwoju. W końcowej części opracowania autorzy skoncentrowali się na roli rynku usług informatycznych w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, ponieważ współczesny rynek rozwiązań IT najdynamiczniej rozwija się w tym właśnie obszarze.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:122876

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 82 ; Informatyka Ekonomiczna, nr 14

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information