Object structure
Title:

Zasada "wyciągniętej ręki" przy ustalaniu cen transferowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The "Arm Length's" Principle in the Transfer Pricing

Creator:

Menet, Grzegorz

Subject and Keywords:

ceny transferowe ; podmioty powiązane ; zasada „wyciągniętej ręki”

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 127, s. 313-324

Abstrakt:

Aktualnie obowiązujące unormowania Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w zakresie metod ustalania cen transferowych nie współgrają z tendencjami rozwoju wymiany handlowej obserwowanej w dobie globalizacji gospodarki właściwymi dla korporacji ponadnarodowych. Przyczyną podjęcia powyższej tematyki jest proponowana zmiana obowiązującej dotychczas w OECD rekomendacji ws. kolejności używania metod ustalania cen transferowych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Dotychczas do oceny ich właściwego zastosowania obowiązywała zasada "wyciągniętej ręki" (arm length's principle) mająca zapewnić przybliżony do rynkowego charakter takich transakcji. Celem artykułu jest próbą zastanowienia się, czy powyższa zasada powinna w dalszym ciągu być jedynym standardem poprawności stosowanych metod ustalania cen transferowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 127

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: