Object

Title: Sytuacja finansowa sektorów pozafinansowych w Polsce w latach 2004-2009

Title in english:

Financial Condition of Companies from Non-Financial Sectors in Poland between 2004 and 2009

Creator:

Szczpaniak, Piotr

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 127, s. 325-335

Abstrakt:

Celem artykułu jest ocena kondycji finansowej spółek z sektorów pozafinansowych w Polsce w latach 2004-2009. Badaniu poddano wybrane wskaźniki, a oceny dokonano na podstawie względnych zmian ich wartości w ciągu badanego sześcioletniego okresu. We wnioskach końcowych wskazano sektory o najgorszej sytuacji finansowej (drzewny i deweloperski) oraz sektory o najlepszej kondycji finansowej (informatyczny, lekki oraz telekomunikację). Z przeprowadzonych badań wynika również, że apogeum kryzysu miało miejsce w roku 2008, natomiast wyniki finansowe z końca drugiego kwartału 2009 r. świadczą o powolnym wychodzeniu z recesji większości polskich spółek giełdowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120737

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 127

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information