Object

Title: Kontrola wewnętrzna w towarzystwie funduszy inwestycyjnych

Title in english:

Internal Control in an Investment Company

Creator:

Krawiec, Wojciech

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 70, s. 78-89

Abstrakt:

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zmian w systemie kontroli wewnętrznej, jakie nastąpiły w związku z nowelizacją ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych oraz wydaniu do tej ustawy przepisów wykonawczych. W części pierwszej przedstawione zostaną zmiany w art. 48 tej ustawy odnoszące się do systemu kontroli wewnętrznej. W części drugiej natomiast scharakteryzowane zostaną cele kontroli wewnętrznej oraz cele wdrażania systemu nadzoru zgodności z prawem działalności towarzystwa. W ostatniej części opracowania wskazane zostaną: tryb, warunki i szczegółowy zakres działania kontroli wewnętrznej w towarzystwie oraz tryb, warunki i szczegółowy zakres działania w towarzystwie systemu nadzoru zgodności z prawem działalności towarzystwa. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:122209

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 70 ; Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information