Object

Title: Paszport spółek zarządzających i kluczowe informacje dla inwestorów - charakterystyka wybranych instrumentów dyrektywy UCITS IV

Title in english:

Management Companies Passport and Key Information for Investors - Characterization of Chosen Instruments of UCITS IV Directive

Creator:

Krawiec, Wojciech

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 121, s. 96-108

Abstrakt:

Dyrektywa UCITS, która została przyjęta w 1985 r. i gruntowanie znowelizowana w 2001 r. na długi czas ustanowiła ramy prawne dla funkcjonowania europejskiego rynku funduszy inwestycyjnych i miała kluczowe znaczenie dla jego dynamicznego rozwoju. Z czasem okazało się, że regulacje ujęte w dyrektywie są zbyt rygorystyczne bądź niewystarczające i hamują dalszy rozwój tego sektora. W związku z tym w roku 2004 podjęto prace mające na celu zmianę ram prawnych funduszy. Ich efektem było przyjęcie znowelizowanej dyrektywy UCITS, zwanej dyrektywą UCITS IV. W artykule podjęto próbę scharakteryzowania i oceny skutków wejścia w życic przepisów dyrektywy w zakresie wprowadzenia paszportu spółki zarządzającej oraz zastąpienia uproszczonego prospektu emisyjnego przez tzw. kluczowe informacje dla inwestorów. Dodatkowo omówiono pokrótce istniejące przepisy prawa europejskiego i polskiego w wybranych obszarach.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120696

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 121 ; Finanse i rachunkowość – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information