Object

Title: Metodologia rachunku kosztów zakładów opieki zdrowotnej - dotychczasowe doświadczenia i perspektywy

Title in english:

Methodology of Health Care Institutions' Costs Accounting - to Date Experiences and Perspectives

Creator:

Kogut, Joanna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 121, s. 32-47

Abstrakt:

Sprawne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej na wszystkich szczeblach wymaga znajomości kosztów realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej. Efektywne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej wymaga informacji o miejscu i wielkości generowanych kosztów, w tym poniesionych na realizację określonych usług medycznych, źródłach ich finansowania i osiąganych wynikach. Celem artykułu jest przedstawienie organizacji rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniem ministra zdrowia oraz słabości z tego wynikających. W dalszej jego części zaprezentowano projekt działań zmierzających do zbudowania systemu wyceny, analizy i raportowania informacji kosztowych realizacji świadczeń zdrowotnych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120691

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 121 ; Finanse i rachunkowość – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information