Object

Title: Wykorzystanie narzędzi fiskalnych w realizacji wyznaczonych celów gospodarczych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Title in english:

Fiscal Instruments for Reaching Economic Goals in Central and Eastern Europe

Creator:

Żabiński, Arkadiusz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 834-846

Abstrakt:

Przedstawiona analiza ukazuje zagrożenia, jakie dla gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej mogą nieść błędy popełniane w doborze narzędzi polityki fiskalnej. Analizie poddano gospodarki Bułgarii, Czech, Estonii, Łotwy, Litwy, Węgier, Polski, Rumunii, Słowenii i Słowacji w okresie 2001-2008. We wszystkich tych krajach przemiany gospodarcze wiązały się z narastaniem podobnych napięć społecznych, których rozwiązania oczekiwano od polityki fiskalnej. Jej podstawowym celem jest osiąganie długookresowego wzrostu gospodarczego. Często jednak przed gospodarkami wschodzącymi pojawia się pokusa realizacji krótkookresowych celów społecznych. Trwały, wysoki wzrost gospodarczy osiągają ostatecznie gospodarki rygorystycznie przestrzegające wyznaczonych kryteriów fiskalnych, co w przypadku krajów przechodzących transformację jest szczególnie trudne.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121000

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information