Object structure
Title:

Koncentracja na rynku otwartych funduszy emerytalnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Concentration on the Open Pension Funds Market

Creator:

Leśna-Wierszołowicz, Elwira

Subject and Keywords:

połączenia i przejęcia na rynku PTE ; koncentracja na rynku funduszy emerytalnych ; współczynnik koncentracji CR3 ; współczynnik koncentracji Herfindahla-Hirschmanna (HHI)

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 444-453

Abstrakt:

Artykuł zawiera opis wszystkich powszechnych towarzystw emerytalnych oraz otwartych funduszy emerytalnych funkcjonujących obecnie w Polsce. W artykule omówiono wszelkie połączenia i przejęcia podmiotów na rynku PTE. Przedstawiono również pomiar koncentracji rynku OFE w latach 1999-2009 przy wykorzystaniu współczynnika koncentracji CR3 oraz współczynnika Herfindahla-Hirschmanna (HHI).

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: