Object structure
Title:

Finansowanie rozwoju gospodarstw rolniczych ze środków publicznych : na przykładzie województwa podlaskiego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Financing Farms Development with Public Funds : on the Example of the Podlasie Province

Creator:

Kokoszko-Chomentowska

Subject and Keywords:

gospodarstwo rolne ; rozwój ; środki publiczne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 300-311

Abstrakt:

Opracowanie jest próbą oceny wpływu środków publicznych na sytuację ekonomiczną gospodarstw rolniczych na przykładzie województwa podlaskiego w latach 2005-2007. Analiza wykazała, że finansowanie gospodarstw rodzinnych przyczyniło się do poprawy ich sytuacji ekonomicznej. Wszystkie gospodarstwa zwiększyły swoją wielkość ekonomiczną, nastąpił wzrost wartości aktywów trwałych i kapitału własnego. W latach 2005-2007 średnia wartość dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych zwiększyła się o 26,5%, a na 1 osobę pełnozatrudnioną o 35,6%.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: