Object structure
Title:

Sytuacja finansowa regionów polski a dystrybucja środków pochodzących z europejskiego funduszu społecznego przeznaczonych na poprawę stanu rynku pracy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Financial Situation of the Polish Regions and the Distribution of Means Coming from the European Social Fund Intended to Improve the Condition of the Labour Market

Creator:

Iskra-Wiatr, Karolina

Subject and Keywords:

Europejski Fundusz Społeczny ; region ; rynek pracy ; nadwyżka operacyjna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 229-240

Abstrakt:

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej zasadniczo zmieniły się warunki na krajowym rynku pracy. Przed instytucjami centralnymi, jak również jednostkami samorządu terytorialnego, otwarły się nowe możliwości działania związane z dostępem do znaczących źródeł finansowania w postaci funduszy strukturalnych, w szczególności Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 2007 r. dla podmiotów regionalnych dostępne są środki na poprawę sytuacji na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości pozyskiwania środków finansowych na poprawę sytuacji na regionalnych rynkach pracy oraz ich wykorzystanie przez powołane do tego podmioty, a także analiza sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego pod kątem jej związku z regionalną dystrybucją środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: