Object structure
Title:

Obciążenia podatkowe a wybrane aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw w województwie podlaskim

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Tax Burdens and Some Aspects of Business Running in Podlaskie Voivodship

Creator:

Walicka, Monika

Subject and Keywords:

obciążenia podatkowe ; ryzyko podatkowe ; przedsiębiorstwo

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 773-787

Abstrakt:

Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w warunkach kształtowanych przez gospodarkę światową. Wyzwaniem i zarazem kluczem do sukcesu staje się więc poznanie jej specyfiki. Jednym z obszarów tej analizy otoczenia są relacje przedsiębiorstwo - system podatkowy. Mimo wielu reform polskiego systemu podatkowego i obniżenia stawek podatkowych przedsiębiorstwa często nadal postrzegają obciążenia podatkowe przez pryzmat bariery. Celem artykułu jest poznanie wpływu systemu podatkowego na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Pojęcie systemu podatkowego zawężono tu do percepcji obciążeń podatkowych i ryzyka podatkowego, jakie niesie ze sobą dostosowanie się przez przedsiębiorstwo do współczesnego systemu podatkowego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: