Object structure
Title:

Rola jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju kapitału społecznego na przykładzie województwa lubelskiego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Role of Local Government in the Development of Social Capital on the Example of the Region of Lublin

Creator:

Sosińska-Wit, Małgorzata

Subject and Keywords:

kapitał społeczny ; klastry ; rozwój gospodarczy regionu ; polityka samorządowa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 667-687

Abstrakt:

We współczesnej gospodarce występują znaczne dysproporcje pomiędzy rozwojem gospodarczym różnych regionów. Województwo lubelskie należy do obszarów o niskiej konkurencyjności i atrakcyjności, co zwiększa odpowiedzialność władz regionu za jego przyszłość. W artykule wskazano na rolę jednostek samorządu terytorialnego w pobudzaniu i kształtowaniu podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego, w tworzeniu sieci powiązań, współpracy i relacji pomiędzy nimi, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, które wpływają na rozwój kapitału społecznego w regionie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: