Object

Title: Rozwój przedsiębiorczości w strategii rozwoju lokalnego : na przykładzie Szczecina i gmin ościennych

Title in english:

The Development of Entrepreneurship in Local Development Strategy

Creator:

Kogut-Jaworska, Magdalena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 280-289

Abstrakt:

Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości to obszar szczególnego wsparcia wielu narodowych gospodarek. Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości to także ważny obszar polityki gospodarczej władz samorządowych. Polityka rozwoju gospodarczego stanowi natomiast niezbędne rozwinięcie ogólnej strategii rozwoju lokalnego. W kontekście powyższego, za główne cele analityczne opracowania obrano wskazanie roli i miejsca strategii we wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości oraz analizę spójności dokumentów strategicznych na przykładzie Szczecina i gmin ościennych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120868

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information