Object

Title: Innowacyjność przedsiębiorstw a współpraca w sieci

Title in english:

Innovation of Enterprises and Networking

Creator:

Kozioł, Katarzyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 362-372

Abstrakt:

Innowacyjność jest jednym z najważniejszych czynników determinujących konkurencyjność gospodarki. Na innowacyjność gospodarki wpływa innowacyjność przedsiębiorstw, która zależy m.in. od jakości i ilości powiązań z innymi podmiotami generującymi wiedzę i innowacje w gospodarce (sieć innowacyjna). Podmioty te mogą pochodzić ze sfery przemysłu czy nauki. Artykuł wprowadza do tematyki innowacji, przynosi definicję sieci, charakterystykę jej struktury, rodzajów powiązań oraz korzyści i wad, jakie daje pozostawanie w sieci. Rozważania ilustruje przykład praktyczny - sieć fińskiej korporacji Nokia. Analiza jej funkcjonowania pozwala stwierdzić zmianę strategii innowacyjnej Nokii - na rzecz większej otwartości i współpracy w sieci.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120957

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information