Object structure
Title:

Problem dyscypliny finansów publicznych w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Problem of the Discipline of Public Finance in Poland

Creator:

Kasperowicz-Stępień, Alicja

Subject and Keywords:

finanse publiczne ; dyscyplina finansów publicznych ; Główna Komisja Orzekająca ; postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 269-279

Abstrakt:

Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych odgrywa istotną rolę w procesie zarządzania finansami publicznymi. W publikacji przedstawiono istotę dyscypliny finansów publicznych i podstawowe zasady oraz zakres podmiotowej i przedmiotowej odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: