Object structure
Title:

Możliwości i bariery pozyskiwania środków UE przez gminy wiejskie w opinii przedstawicieli samorządu terytorialnego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Possibilities of and Barriers to Obtaining EU Sources by Rural Communities According to the Opinion of Local Government Representatives

Creator:

Grzebyk, Bogumiła

Subject and Keywords:

obszary ONW ; wsparcie finansowe ; Podkarpacie

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 186-191

Abstrakt:

W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli samorządu terytorialnego reprezentujących 44 gminy z terenu województwa podkarpackiego, zaliczanych - jako obszary górskie i nizinne - do terenów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Wyniki badań potwierdziły wysoki poziom aktywności gmin w ubieganiu się o środki UE. W latach 2004-2006, ponad 93% badanych gmin wystąpiło o wsparcie unijne z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Mimo licznych utrudnień, jak np. ograniczenie limitu środków, zbyt skomplikowane procedury przy sporządzeniu dokumentacji aplikacyjnej i kłopoty ze spełnieniem kryteriów, badane gminy nie zamierzają rezygnować z pozyskiwania środków UE.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: