Object

Title: Zasady podatkowe jako wyznacznik racjonalnego funkcjonowania systemu podatkowego

Title in english:

Tax Principles as a Determinant of a Rational Tax System

Creator:

Kumor, Ewelina ; Nowak, Beata

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 415-431

Abstrakt:

Artykuł prezentuje ocenę zasadności budowania i funkcjonowania racjonalnego systemu podatkowego opartego na podstawowych, stworzonych przez Adama Smitha, zasadach podatkowych, które mimo upływu lat pozostają wciąż aktualne. Określone reguły, stosowane przez władze, wymuszone są przez funkcjonowanie systemu podatkowego. W warunkach: społecznych, ekonomicznych, politycznych, historycznych winny zapewniać przystosowanie podatków do wartości szeroko uznawanych w danym społeczeństwie, jak również minimalizować skutki niosących ze sobą ciężarów. Głównym zaś ich zadaniem jest przynoszenie państwu stałych i odpowiednio wysokich dochodów. Podatek stanowi złożoną kategorię prawną i ekonomiczną, warunkującą funkcjonowanie państwa, wpływającą na cały obieg gospodarczy. W teorii finansów podatki zajmują od wieków jedną z podstawowych pozycji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120961

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information