Object structure
Title:

Efektywność wydatków publicznych na edukację w krajach UE

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Efficiency of Public Expenditure on Education in European Union Countries

Creator:

Kozuń-Cieślak, Grażyna

Subject and Keywords:

efektywność ; sektor publiczny ; edukacja ; DEA

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 373-382

Abstrakt:

Artykuł poświęcony został problematyce efektywności sektora publicznego. Celem badawczym opracowania jest ocena efektywności wydatków publicznych na edukację w krajach członkowskich Unii Europejskiej i obejmuje następujące treści: • krótką charakterystykę koncepcji pomiaru efektów działalności edukacyjnej, • główne zalety i ograniczenia metody Data Envelopment Analysis (techniki szacowania efektywności), • ranking efektywności wydatków publicznych na edukację - konkluzje i rekomendacja.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: