Object

Title: Samodzielność finansowa polskich województw w kontekście realizacji polityki rozwoju regionalnego

Title in english:

Financial Independence of Polish Voivodships in Terms of Implementing the Regional Development Policy

Creator:

Wyszkowska, Dorota

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 811-821

Abstrakt:

Samodzielność finansowa JST musi być rozpatrywana w kontekście istoty ich samorządności, którą na szczeblu województwa można rozumieć jako odpowiedzialność za organizację życia zbiorowego społeczności w regionie1. Ustawowe przypisanie odpowiedzialności za rozwój regionów samorządom wojewódzkim powinno pociągać za sobą ich wyposażenie w adekwatne środki finansowe, które, jak się wydaje, powinny pochodzić w głównej mierze z własnych źródeł dochodów. Analizując jednak zaprezentowane wielkości dochodów i wydatków (również w zestawieniu z dochodami i wydatkami sektora publicznego), należy stwierdzić, iż województwa w Polsce charakteryzują się bardzo niskim stopniem samodzielności finansowej. Niepewność wielkości środków, które otrzymają województwa, uniemożliwia im prowadzenie strategicznego wieloletniego planowania rozwoju.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120998

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information