Object structure
Title:

Koncepcja zarządzania strategicznego w jednostce samorządu terytorialnego - problemy organizacyjne

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Conception of Strategic Management in a Territorial Self-Government Unit - the Organizational Problems

Creator:

Hermaszewski, Jarosław

Subject and Keywords:

samorząd terytorialny ; zarządzanie ; strategia

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 219-228

Abstrakt:

Przedmiotem niniejszych rozważań są zagadnienia zawiązane z koncepcją zarządzania strategicznego w JST. Szczególną uwagę zwrócono na problemy organizacyjne umożliwiające wdrożenie jej w życie. Etap pierwszy, planowanie, wskazał na problemy dotyczące: formułowania misji gminy, identyfikacji i analizy dostępnych zasobów oraz uwzględnienia specyficznych potrzeb społeczności lokalnej. Etap organizacyjno-koordynacyjny to budowanie zintegrowanych baz danych, adaptacja struktur organizacyjnych, planowanie wieloletnie oraz budżetowanie zadaniowe. Etap ostatni to system kontroli opartej na sformułowanych wskaźnikach i miernikach jakości życia mieszkańców. Ocena systemu dotyczy procedur postępowania oraz procesu kontroli.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: