Object

Title: Tax Expenditures jako instrument polityki fiskalnej

Title in english:

Tax Expenditures as an Instrument of Fiscal Policy

Creator:

Dziemianowicz, Ryta Iwona

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 131-140

Abstrakt:

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie wykorzystaniem w polityce fiskalnej tax expenditures, które pozwalają, podobnie jak bezpośrednie wydatki państwa, realizować określone cele publiczne. Ukryte w tax expenditures wydatki umożliwiają niewątpliwie pozorne zmniejszenie bezpośrednich wydatków publicznych, przyczyniają się jednak do zmniejszenia dochodów budżetowych (zarówno sektora centralnego, jak i lokalnego). Jednocześnie większość z nich jest z różnych względów nieefektywna. Dlatego też użycie w konstrukcjach podatkowych tax expenditures powinno, podobnie jak w przypadku bezpośrednich wydatków publicznych, łączyć się z dużą odpowiedzialnością polityczną. Artykuł jest próbą wyjaśnienia istoty tax expenditures oraz prezentuje potencjalne korzyści i straty wynikające z ich zastosowania.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120793

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information