Object

Title: Przeobrażenia rolnictwa polskiego w latach 2003-2013

Title in english:

Transformations of Polish agriculture in the years 2003-2013

Creator:

Kapusta, Franciszek

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2015, Nr 3 (7), s. 82-99

Abstrakt:

Minęło 10 lat przynależności Polski do Unii Europejskiej i objęcia polskiego rolnictwa zasadami wspólnej polityki rolnej. Taki jubileusz skłania do refleksji nad przemianami zachodzącymi w rolnictwie. Celem opracowania było: a) ukazanie wielkości środków finansowych wypłacanych rolnikom w ramach wspólnej polityki rolnej i źródeł ich pochodzenia, b) przedstawienie przemian w rolnictwie w zakresie: czynników produkcji, powierzchni upraw oraz produkcji głównych ziemiopłodów ogółem oraz na 1 mieszkańca, chowu zwierząt gospodarskich, produkcji głównych produktów zwierzęcych ogółem oraz na 1 mieszkańca, produktywności (ziemi, pracy i środków trwałych), towarowości i dochodowości (ziemi i pracy), samowystarczalności w zakresie produkcji i zużycia: zbóż podstawowych, ziemniaków, mleka krowiego, jaj kurzych oraz mięsa i podrobów. Jako okres bazowy do porównań przyjęto lata 2001-2003, tj. trzylecie przed akcesją Polski do Unii Europejskiej, natomiast ostatni okres to lata 2011-2013, ze względu na dostępność zweryfikowanych informacji statystycznych [...]

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:30526

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2015, Nr 3 (7)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information