Object structure
Title:

Catalyst - zmiana jakościowa na polskim rynku obligacji komunalnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Catalyst - a Qualitative Change in the Polish Municipal Bond Market

Creator:

Łękawa, Zofia

Subject and Keywords:

finansowanie jednostek samorządu terytorialnego ; obligacje komunalne ; rynek GPW Catalyst

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 454-463

Abstrakt:

Na polskim rynku obligacji komunalnych ma miejsce stały wzrost zarówno wartości emisji obligacji komunalnych, jak i liczby ich emitentów, ale niepubliczny charakter emisji, z gwarancją organizatora sprzyjał przekształcaniu się zobowiązań w parakredyty. Ponadto brak rynku wtórnego, procedur i obiegu informacji to najistotniejsze ograniczenia rynku obligacji komunalnych. Organizacja rynku obligacji komunalnych zmieniła się po uruchomieniu przez GPW w Warszawie nowego rynku obligacji Catalyst. Zorganizowanie obrotu wtórnego obligacji komunalnych otwiera nowe możliwości dla inwestorów i emitentów. Pojawiła się też możliwość lokowania wolnych środków w obligacje samorządowe przez większą niż dotąd grupę inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Jednostki samorządu terytorialnego mają szansę na pozyskanie tańszych środków na inwestycje.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: