Object

Title: Wpływ zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych na dochody gmin w latach 2004-2008

Title in english:

Effect of Changes in Personal Income Tax on Revenues of Municipalities in the Years 2004-2008

Creator:

Ślebocka, Magdalena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 762-772

Abstrakt:

Sprawne funkcjonowanie samorządu terytorialnego wiąże się z koniecznością posiadania przez jednostkę odpowiednich środków pieniężnych. Jednym z podstawowych źródeł dochodów JST, w tym także gmin, są dochody uzyskane z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. System udziałów podatkowych polega na tym, że państwo i gmina mają ustalone procentowo udziały we wpływach, które pochodzą z eksploatacji danego podatku. Niniejszy artykuł jest próbą analizy, jak zmiany wprowadzone przez ustawodawcę w podatku dochodowym od osób fizycznych wpływają na wysokość dochodów budżetów gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Badaniu poddano m.in. wielkość PKB, dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochody budżetów gmin z tego podatku.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120992

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information