Object structure
Title:

Reforma finansów publicznych a wsparcie finansowe dla polskiego rolnictwa i terenów wiejskich

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Public Finance Reform in the Light of the Financial Support for Polish Agriculture and Rural Areas

Creator:

Kokoszka, Katarzyna

Subject and Keywords:

reforma finansów publicznych ; finansowanie rolnictwa i obszarów wiejskich ; Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 290-299

Abstrakt:

W artykule podjęto próbę zestawienia problematyki finansowego wsparcia dla polskiego rolnictwa i terenów wiejskich (wynikającego zarówno ze wsparcia wewnątrzkrajowego, jak i środków finansowych związanych z realizacją przez Polskę Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej) z reformą finansów publicznych w tej dziedzinie przedstawioną w Planie Rozwoju i Konsolidacji Finansów 2010-2011. Omówiono główne przesłanki interwencjonizmu w sektorze rolniczym na tle zasadniczych zmian, jakim podlega rolnictwo i rozwój terenów wiejskich.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: