Object

Title: Plan konsolidacji i rozwoju finansów publicznych a finansowanie edukacji

Title in english:

The Financing of Education in the Context of the Consolidation and Development of Public Finances Plan

Creator:

Kowalska, Iwona

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 345-361

Abstrakt:

Szybkie tempo przyrostu długu publicznego oraz wzrost deficytu sektora finansów publicznych stanowi zagrożenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Dlatego też przygotowany w 2010 r. przez rząd plan konsolidacji i rozwoju finansów publicznych ma służyć dwóm celom: • uniknięciu zagrożeń rozwojowych, jakie mogłyby wynikać z narastania długu publicznego i deficytu sektora finansowego, • stworzeniu przesłanek do budowy nowych przewag konkurencyjnych Polski. Powinny się one wiązać m.in. ze stworzeniem warunków rozwoju kapitału intelektualnego (edukacja, nauka i innowacyjność, gospodarka oparta na wiedzy). Celem artykułu jest zatem próba konfrontacji zapisów planu konsolidacji i rozwoju finansów publicznych odnośnie do szeroko pojmowanej edukacji z zapotrzebowaniem społeczno-gospodarczym na zmiany w finansach publicznych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120956

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information