Object

Title: Polityka podatkowa a aktywność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na przykładzie miast na prawach powiatu

Title in english:

Tax policy vs. investment activity of territorial government units in Poland – the case of cities with county rights

Creator:

Dziuba, Jarosław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 528; s. 56-67

Abstrakt:

W artykule dokonano identyfikacji rozwiązań prawnych w zakresie władztwa podatkowego jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce. Celem opracowania była próba odpowiedzi na pytanie, czy istnieje zależność pomiędzy aktywnością inwestycyjną JST a prowadzoną przez nie polityką podatkową. Ze względu na to, że przyznane samorządom władztwo podatkowe może owocować jedynie obniżeniem dochodów budżetowych, teoretycznie można założyć negatywny wpływ polityki podatkowej na możliwości finansowania inwestycji samorządowych. Przeprowadzona analiza statystyczna wybranych kategorii budżetowych na przykładzie miast na prawach powiatu za lata 2007-2016 nie potwierdziła jednak tej zależności. Nasuwa się wniosek, że decyzje inwestycyjne w JST są podejmowanie niezależnie od decyzji z zakresu polityki podatkowej, która cechuje się dużą inercją i pasywnością

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.528.05 ; oai:dbc.wroc.pl:59315

Language:

pol

Relation:

Finanse publiczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 528

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information