Object

Title: Koncepcja pomiaru efektywności na potrzeby audytu w jednostce budżetowej

Title in english:

The concept for efficiency measurement for the audit requirements in the budgetary unit

Creator:

Bujak, Adam

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 528; s. 23-31

Abstrakt:

W funkcjonowaniu jednostek sektora finansów publicznych coraz większą rolę odgrywa audyt, a szczególnie audyt efektywnościowy. Ma on bowiem za zadanie przyczyniać się do usprawnienia działalności operacyjnej danej organizacji. Z uwagi na fakt, że bardzo istotnym elementem audytu są mierniki, za cel niniejszego artykułu przyjęto ukazanie ich znaczenia, a także zaproponowanie takiego zestawu mierników, który mógłby zostać wykorzystany w wybranej jednostce budżetowej. Realizacja celu wymagała dokonania przeglądu literatury przedmiotu, zastosowania ogólnej metody dedukcyjnej, analizy materiałów źródłowych udostępnionych przez badany podmiot, a także przeprowadzenia wywiadu z naczelnikiem wydziału zajmującego się sprawami finansowymi i administracyjnymi w jednostce. Proponowane mierniki skonstruowano, kierując się odpowiednimi wytycznymi, a także specyfiką działalności prowadzonej przez badany podmiot

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.528.02 ; oai:dbc.wroc.pl:59312

Language:

pol

Relation:

Finanse publiczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 528

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information