Object

Title: Kierunki zmian zasad opodatkowania dochodów osób prawnych w Polsce w latach 2004-2018

Title in english:

Directions of changes in corporate income taxation in Poland in the years 2004-2018

Creator:

Matysek, Grzegorz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 528; s. 141-152

Abstrakt:

Celem artykułu jest identyfikacja głównych kierunków zmian, jakie miały miejsce w zakresie zasad opodatkowania dochodów osób prawnych w Polsce w okresie 2004- -2018. Analiza obowiązujących regulacji prawnych wykazała, że zasadniczymi kierunkami zmian w tym obszarze były: uszczelnianie systemu podatkowego, stymulowanie rozwoju społecznego i gospodarczego, korygowanie regulacji prawnych celem wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych, dostosowywanie regulacji krajowych do wymagań prawa integracyjnego. Co do zasady, przesłanki, którymi polski prawodawca kierował się w procesie modyfikacji zasad opodatkowania dochodów, były czytelne, wprowadzane zaś zmiany należy uznać za uzasadnione. Jednakże w wielu przypadkach nowelizacje przepisów nie były zgodne z zasadami poprawnej legislacji oraz nie prowadziły do osiągnięcia zakładanych przez legislatora celów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.528.12 ; oai:dbc.wroc.pl:59322

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 528 ; Finanse publiczne

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

This page uses 'cookies'. More information