Object

Title: System opodatkowania nieruchomości a wpływy budżetowe z tytułu podatku od nieruchomości w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Title in english:

Property taxation system vs. budget revenues due to property tax in the Member States of the European Union

Creator:

Błażkiewicz-Skuza, Katarzyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 528; s. 11-22

Abstrakt:

Brak harmonizacji, ujednoliconych standardów odnoszących się do stosowanych systemów opodatkowania nieruchomości stwarza państwom członkowskim Unii Europejskiej możliwość wyboru systemu opodatkowania. Celem artykułu jest analiza porównawcza systemów opodatkowania nieruchomości, jakie są stosowane w państwach członkowskich Unii Europejskiej (wartościowy, powierzchniowy oraz mieszany). Ponadto zbadano wpływy budżetowe z tytułu podatku od nieruchomości w zależności od przyjętego systemu. Podjęto również próbę analizy wydajności fiskalnej i stabilności tychże wpływów. Osiągnięciu celu posłużyły studia literatury oraz analiza danych statystycznych. Wnioski z przeprowadzonych badań uprawniają do stwierdzenia, iż w państwach członkowskich UE dominuje system wartościowy opodatkowania majątku nieruchomego, aczkolwiek każde z państw stosuje elementy wyróżniające. Ponadto wielkość wpływów z tytułu podatku od nieruchomości zależy od stosowanego przez państwo systemu opodatkowania

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.528.01 ; oai:dbc.wroc.pl:59311

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 528 ; Finanse publiczne

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

This page uses 'cookies'. More information