Object structure
Title:

Możliwości wspierania mikroprzedsiębiorczości w gminach przy wykorzystaniu karty podatkowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Possibilities to support micro enterprise in communities when using a tax card

Creator:

Żabiński, Arkadiusz

Subject and Keywords:

polityka fiskalna ; system podatkowy ; podatek dochodowy ; fiscal policy ; tax system ; income tax

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 528; s. 277-285

Abstrakt:

Jednostki samorządu terytorialnego, w tym gminy, powinny mieć szerokie możliwości prowadzenia samodzielnej polityki fiskalnej. Jednym z narzędzi tej polityki, w które gminy zostały wyposażone, jest karta podatkowa jako uproszczona forma opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych skierowana do osób prowadzących działalność gospodarczą w mikroskali. Specyfika mikroprzedsiębiorstw wskazuje, że powinny być one objęte rozwiązaniami szczególnymi w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej. Takie szczególne rozwiązania powinny polegać m.in. na maksymalnym uproszczeniu obowiązków podatkowych związanych z naliczaniem i odprowadzaniem podatków Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: dlaczego wpływy z tytułu karty podatkowej do budżetów gmin są coraz niższe, oraz co można zrobić, aby ten trend odwrócić? W opracowaniu przedstawiono analizę opłacalności wykorzystania karty podatkowej jako uproszczonej formy podatku dochodowego w konkurencji do zasad ogólnych tego podatku

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.528.24

Language:

pol

Relation:

Finanse publiczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 528

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: