Object structure
Title:

Program Rodzina 500+ w aspekcie wydatków publicznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Family 500+ programme in terms of public expenditure

Creator:

Franielczyk, Anna

Subject and Keywords:

rodzina ; wydatki ; budżet państwa ; świadczenia socjalne ; family ; expenditures ; government budget ; social benefits

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 528; s. 68-75

Abstrakt:

We współczesnych gospodarkach tematyka świadczeń społecznych oraz świadczeń rodzinnych odgrywa bardzo ważną rolę. Finansowe wsparcie często wielodzietnych ubogich rodzin powinno być konstytutywnym elementem działania państwa, gdyż każde dziecko zasługuje na lepszą przyszłość. W niniejszym artykule dokonano prezentacji i oceny programu Rodzina 500+ w świetle wydatków publicznych. W publikacji podniesiono problematykę związaną ze świadczeniami rodzinnymi, bowiem finansowe wsparcie rodzin jest nieodłącznym elementem systemu świadczeń płynących ze strony państwa. Prowadzenie polityki rodzinnej umożliwia spełnianie przez rodzinę m.in. funkcji społecznych. Z kolei problematyka niskiego przyrostu naturalnego oraz ubóstwa głównie wśród dzieci jest zjawiskiem niepokojącym i występującym w gospodarkach nie tylko Polski, ale i całego świata

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.528.06

Language:

pol

Relation:

Finanse publiczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 528

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: