Object structure
Title:

Wykorzystanie zrównoważonej karty dokonań dla budżetowania zadaniowego w jednostce samorządu terytorialnego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Using of balanced scorecard in performance budgeting in a local government unit

Creator:

Szołno, Olga

Subject and Keywords:

zrównoważona karta dokonań ; budżet zadaniowy ; mierniki ; jednostki samorządu terytorialnego ; balanced scorecard ; performance budgeting ; measurers ; local government units

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 528; s. 264-276

Abstrakt:

Jednostki samorządu terytorialnego, wykonując zadania publiczne, powinny kierować się zasadą racjonalnego gospodarowania. Dlatego konieczne jest przeprowadzanie pogłębionych analiz w odniesieniu do efektywności i skuteczności podejmowanych działań oraz identyfikowanie ich kosztów. Powyższe czynności są bardzo utrudnione w ramach tradycyjnego budżetowania, w związku z czym istotna rola przypada budżetowaniu zadaniowemu. W jego ramach następuje pomiar dokonań oparty na wyznaczonych celach, sposobach ich osiągnięcia oraz przyporządkowaniu do nich właściwych pod względem metodycznym mierników. Celem artykułu jest wskazanie znaczenia zrównoważonej karty dokonań oraz mierników oceniających poziom realizacji zadań i celów pod względem ich efektywności i skuteczności. Rola tych instrumentów zaprezentowana została w kontekście badania efektywności wydatkowanych środków publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz wskazania możliwości ich wykorzystania w budżetowaniu zadaniowym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.528.23

Language:

pol

Relation:

Finanse publiczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 528

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: