Object

Title: Realizacja interesów wykonawców zadań przedsiębiorstwa w ramach zatrudnienia niepracowniczego

Title in english:

Accomplishment of Interests of Enterprises Tasks Contractors as Part of Non-Worker Employment

Creator:

Bąk-Grabowska, Dominika

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 164, s. 19-27

Abstrakt:

W opracowaniu zwrócono uwagę na interesy wykonawców zadań w ramach zatrudnienia niepracowniczego. Przedstawiono podstawowe warunki realizacji interesów wykonawców zadań w elastycznym modelu zatrudnienia. Analiza opinii wykonawców zadań, pracujących na umowę zlecenie i umowę o dzieło, ujawniła znaczące problemy w zakresie realizacji ich oczekiwań, związane głównie z nienawiązywaniem stosunku pracy z przedsiębiorcą. Przewiduje się, że skala i ranga tych problemów mogą stać się impulsem do zmian w obowiązującym systemie prawa pracy.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119136

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 164 ; Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 7

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information