Object structure
Title:

Uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w sektorze rolno-spożywczym w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Determinants of Direct Foreign Investment in the Agri-Food Sector in Poland

Creator:

Szczypiński, Łukasz

Subject and Keywords:

bezpośrednie inwestycje zagraniczne ; uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w sektorze rolno-spożywczym ; teoria bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 164, s. 156-166

Abstrakt:

W artykule przedstawiono najważniejsze motywy zagranicznych inwestorów, determinujące podjęcie decyzji o realizacji inwestycji zagranicznej w przemyśle rolno-spożywczym na terenie Polski. Analizę przeprowadzono na podstawie literatury dotyczącej zagadnień mieszczących się w ramach przedmiotu badań, wykorzystano także badania ankietowe.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 164 ; Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 7

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: