Object

Title: Elementy biomimetyki w projektowaniu architektury w środowisku zrównoważonym. Ewolucja i interpretacja bioniki na przykładzie polskich i zagranicznych konkursów architektonicznych

Title in english:

Elements of biomimetics in designing architecture in a sustainable environment. Evolution and interpretation of bionics by the example of domestic and foreign architectural competitions

Creator:

Onyszkiewicz, Jakub

Contributor:

Bober, Waldemar. Promotor

Abstrakt:

Praca doktorska Jakuba Onyszkiewicza nosi tytuł: "Elementy biomimietyki w projektowaniu architektury w środowisku zrównoważonym." Podtytuł, wskazujący jednocześnie na przedmiot badania to: "Ewolucja i interpretacja bioniki na przykładzie polskich i zagranicznych konkursów architektonicznych." Autor uzasadniając wybór tematu pracy odnotowuje fakt, iż pozyskanie umiejętności twórczej analizy zjawisk zachodzących w świecie natury ożywionej i nieożywionej powodować będzie sytuację, w której projektowanie architektoniczne realizowane będzie zgodnie zasadami zrównoważonego rozwoju. Wskazuje miejsce tematu w problematyce badawczej podkreślając związki biomimetyki i architektury. Analizuje społeczny i ekonomiczny aspekt biomimetyki oraz wpływ klimatu na możliwości jej implementacji. Autor formułuje we wstępie dwie tezy dotyczące cech architektury biomimetycznej oraz kryteriów, które można zastosować do jej badania. Określa też cel naukowy pracy, którym jest podsumowanie oraz usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy z dziedziny bioniki architektonicznej. Przedstawione zostają podstawowe definicje mające na celu zachowanie rzetelności prowadzenia rozprawy

Publisher:

Politechnika Wrocławska

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

rozprawa doktorska

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:72670

Language:

pol

Relation:

Politechnika Wrocławska. Wydział Architektury

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights Owner:

Własność autora

Location:

Politechnika Wrocławska

Similar

This page uses 'cookies'. More information