Object structure
Title:

Opodatkowanie ubytku wartości kapitału amortyzacyjnego a nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw polskich

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Taxation of the Value Loss of Amortization Capital and the Expenses on Fixed Aassets of Polish Enterprises

Creator:

Iwin-Garzyńska, Jolanta

Subject and Keywords:

kapitał amortyzacyjny ; podatki ; inflacja ; inwestycje

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 137-146

Abstrakt:

Podatki są stałą częścią życia społecznego i nieodzownym elementem funkcjonowania przedsiębiorstw, wpływającym na ich potencjał finansowy. Celem opracowania jest analiza wpływu inflacji i podatku dochodowego na wartość kapitału amortyzacyjnego w kontekście wartości i dynamiki nakładów na środki trwałe w polskich przedsiębiorstwach. Jest to zagadnienie szczególnie istotne w dobie kryzysu finansowego, ograniczonych możliwości dostępu przedsiębiorstw do kapitałów zewnętrznych (kredytu bankowego) oraz słabszej kondycji finansowej. Empirycznym obrazem realizacji celu jest zbadanie zakresu finansowania inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw z kapitału amortyzacyjnego, co pozwoli na wskazanie na zależność między realną wartością tego kapitału a inwestycjami rzeczowymi przedsiębiorstw.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: