Object structure
Title:

Zarządzanie kosztami w świetle realizowanych przez nie funkcji zarządzania

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Cost Management in the Light of Management Functions

Creator:

Zyznarska-Dworczak, Beata

Subject and Keywords:

zarządzanie kosztami ; funkcje zarządzania ; rachunkowość zarządcza

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 534-542

Abstrakt:

W artykule przedstawiono istotę zarządzania kosztami w świetle realizowanych przez nie funkcji zarządzania przedsiębiorstwem. Ze względu na niejednoznaczność pojęcia zarządzania kosztami w opracowaniu zaprezentowano rolę zarządzania kosztami w podmiotach gospodarczych, wskazując jego miejsce w obszarze rachunkowości zarządczej i zarządzaniu. Na tym tle przeprowadzono analizę, w jaki sposób zarządzanie kosztami wspiera szerszy proces zarządzania przedsiębiorstwem, realizując funkcję planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania. Na zakończenie przedstawiono znaczenie realizacji podstawowych funkcji zarządzania w obszarze zarządzania kosztami, zwracając uwagę na różnice znaczenia tych funkcji w podejściu japońskim, niemieckim i anglosaskim do zarządzania kosztami.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: