Object structure
Title:

Istota i źródła prywatnych korzyści z tytułu kontroli - zarys problemu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Nature and Sources of Private Benefits of Control - Outline of the Problem

Creator:

Byrka-Kita, Katarzyna

Subject and Keywords:

prywatne korzyści z tytułu kontroli ; premia ; struktura własności

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 38-46

Abstrakt:

Pomimo występowania w literaturze wielu definicji prywatnych korzyści z tytułu kontroli, pozornie zbliżonych, w wielu przypadkach zasadniczo się one od siebie różnią. Celem artykułu jest analiza definicji i źródeł oraz przedstawienie istoty prywatnych korzyści z tytułu kontroli w kontekście typologii zaproponowanych przez innych badaczy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: