Object structure
Title:

Kondycja finansowa przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Financial Situation of Enterprises in Times of Economic Crisis

Creator:

Famielec, Józefa

Subject and Keywords:

kryzys ; zysk ; strata ; zadłużenie ; kapitał własny

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 82-93

Abstrakt:

Celem opracowania jest identyfikacja i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw w latach 1995-2008, zwłaszcza w okresach spowolnienia wzrostu gospodarczego. Tezą jest uznanie, że kondycja finansowa sektora przedsiębiorstw nie zmienia się wyraźnie w warunkach kryzysu gospodarczego, a znamiona kryzysu nie dotyczą w danym czasie podmiotów niefinansowych, lecz finansowych. Wyniki badań wskazują, że statystyczny agregat przedsiębiorstw wykazuje się swoistą racjonalnością, bo empiryczne wyniki finansowe oraz struktura finansowania są prawie wzorcowe. Zmiany kondycji finansowej przedsiębiorstw są raczej powiązane z cyklami koniunkturalnymi na rynkach i wynikają z praw ekonomicznych, a nie z kryzysu banków i instytucji finansowych. Przedsiębiorstwa niefinansowe miały więcej objawów kryzysu finansowego w latach 2001-2002 niż w latach 2007-2008.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: