Object structure
Title:

Płynność finansowa spółek giełdowych z wybranych branż sektora przemysłu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Financial Liquidity of Stock Companies from Selected Branches of Industry

Creator:

Żurakowska-Sawa, Joanna ; Hodun, Magdalena

Subject and Keywords:

przedsiębiorstwa przemysłowe ; płynność finansowa ; wskaźnik płynności ; wskaźnik rotacji

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 543-550

Abstrakt:

W artykule przedstawiono wskaźnikową analizę płynności finansowej oraz rotacji w przedsiębiorstwach przemysłowych z branży spożywczej, metalowej i elektromaszynowej. Przeprowadzone badania objęły 36 spółek notowanych na GPW w Warszawie i dotyczyły okresu 2004-2008. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że najwyższymi wskaźnikami płynności bieżącej i szybkiej charakteryzowały się przedsiębiorstwa branży spożywczej. Przedsiębiorstwa branży metalowej osiągały najwyższy wskaźnik płynności gotówkowej. W analizowanych branżach średni wskaźnik obrotu należności był niższy od średniego wskaźnika obrotu zobowiązań.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: