Object

Title: Zastosowanie krzywych reakcji do oceny zmian prawdopodobieństwa skorzystania przez małe przedsiębiorstwa ze skonta w kredycie handlowym

Title in english:

Application of Probability Response Curves to the Evaluation of Changes in the Probability of Using Trade Credit Discount by Small Enterprises

Creator:

Zawadzka, Danuta ; Ardan, Roman

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 525-533

Abstrakt:

Celem artykułu jest ocena zmian prawdopodobieństwa skorzystania ze skonta w kredycie handlowym. Przyjęto tezę, że największy wpływ na zmiany owego prawdopodobieństwa ma koszt kredytu handlowego i fakt jego kalkulowania przez kredytobiorcę. Analizy dokonano, opierając się na modelu wykorzystującym regresję logitową opartą na danych pochodzących z badania 368 małych podmiotów w 2005 r. Ewaluację wpływu zmiennych objaśnianych (czynników) na prawdopodobieństwo skorzystania ze skonta w kredycie handlowym wykonano przez analizę krzywych reakcji prawdopodobieństwa (probability response curves).

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118405

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information