Object structure
Title:

Wykorzystanie metody porządkowania liniowego do badania poziomu asymetrii informacji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Use of Linear Ordering Methods for Testing the Level of Information Asymmetry

Creator:

Czapniewski, Leszek ; Kubiak, Jarosław

Subject and Keywords:

asymetria informacji ; pomiar asymetrii informacji ; metody rangowania obiektów wielocechowych

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 929-939

Abstrakt:

Asymetria informacji jest jedną z najważniejszych determinant kształtowania struktury kapitału przez przedsiębiorstwa. Niestety nie da się jej zmierzyć w sposób bezpośredni. Konsekwencją tego jest brak mierników, które można uznać za w pełni odzwierciedlające poziom asymetrii informacji. Głównym celem artykułu było przedstawienie koncepcji wykorzystania metody analizy zjawisk złożonych do budowy syntetycznego miernika poziomu asymetrii informacji. W artykule zaprezentowano szereg cech umożliwiających aproksymację poziomu asymetrii informacji, które mogą zostać zastosowane do stworzenia miernika syntetycznego. Istotną przeszkodą w wykorzystaniu wielu wskaźników aproksymujących poziom asymetrii informacji w proponowanej metodzie jest ograniczony dostęp do danych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: