Object

Title: Teorie krzywych forward na rynku indeksowych kontraktów futures

Title in english:

Theories of Forward Curves in Index Futures Markets

Creator:

Zaremba, Adam

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 1111-1121

Abstrakt:

Istnieje wiele teorii tłumaczących kształt krzywych forward na rynku terminowym. Dwie z nich - teoria racjonalnych oczekiwań i hipoteza presji hedgingowej - mogą w opinii autora implikować zależność pomiędzy poziomem bazy na rynku indeksowych kontraktów futures a przyszłymi stopami zwrotu z indeksów i kontraktów. Niniejszy artykuł składa się z dwóch części. Część pierwsza stanowi omówienie teorii kształtowania się krzywych forward i ich potencjalnych implikacji dla rynków indeksowych kontraktów futures. Część druga obejmuje badanie oparte na notowaniach kontraktów futures na indeks WIG20 z okresu luty 2000 - lipiec 2010 i pozwala w dużej mierze potwierdzić postawione wcześniej hipotezy. Poczynione obserwacje mogą mieć spore znaczenie w zakresie alokacji aktywów i zarządzania ryzykiem na rynku finansowym.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118460

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information