Object structure
Title:

Płynność finansowa w długim okresie i czynniki ją determinujące - studium przypadku

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Financial Liquidity and its Determining Factors - Case Study

Creator:

Kobiałka, Anna

Subject and Keywords:

płynność finansowa ; czynniki determinujące płynność

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 221-229

Abstrakt:

Płynność finansowa jest dla jednostki gospodarczej równie ważna, jak rentowność, a w niektórych przypadkach nawet istotniejsza. Utrzymanie płynności finansowej na odpowiednim poziomie jest uwarunkowane wieloma czynnikami wpływającymi na działalność jednostki. W opracowaniu analizowano, jak kształtowała się płynność finansowa przedsiębiorstwa w okresie sześciu lat.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: