Object

Title: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny

Title in english:

Division of the European Union Countries by Diversity of Factors Creating an Investment Climate

Creator:

Kluzek, Marta

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 652-661

Abstrakt:

Rosnąca wartość rocznego strumienia bezpośrednich inwestycji zagranicznych, jak i skumulowana wartość zainwestowanego w ten sposób kapitału odgrywają coraz większą rolę w gospodarce światowej. Z biegiem czasu inwestycje te zaczęto postrzegać nie tylko jako transfer kapitału, ale także jako pakiet czynników silnie oddziałujących na zmiany jakościowe w gospodarce. Obecnie praktycznie wszystkie państwa prowadzą aktywną politykę, nastawioną na ich przyciąganie, gdyż tradycyjne przewagi lokalizacyjne w szybko postępującym procesie globalizacji tracą na znaczeniu. Celem artykułu jest przedstawienie czynników tworzących współcześnie klimat inwestycyjny dla zagranicznych inwestorów i próba podziału państw Unii Europejskiej na grupy cechujące się podobnym klimatem inwestycyjnym, z wykorzystaniem analizy wielowymiarowej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118417

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information