Object structure
Title:

Możliwości wykorzystania struktur opcyjnych do redukcji ryzyka kursowego przez polskich eksporterów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Possibilities of the Use of Option Structures for Currency Risk Reduction by Polish Exporters

Creator:

Mikołajewicz-Woźniak, Alicja

Subject and Keywords:

opcje ; struktury zerokosztowe ; ryzyko kursowe

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 251-259

Abstrakt:

Artykuł przedstawia złożone struktury opcyjne jako alternatywne w stosunku do nabywania pojedynczych opcji instrumenty pochodne, wykorzystywane przez przedsiębiorstwa do redukcji ponoszonego ryzyka kursowego. W artykule opisane są mechanizmy tworzenia tzw. asymetrycznych korytarzy zerokosztowych oraz rozwiązania pozwalające na podnoszenie kursów wykonania opcji sprzedaży. Stanowi to podstawę do określenia wpływu analizowanych transakcji na ponoszone przez przedsiębiorstwo ryzyko kursowe i pozwala dowieść, że tego typu instrumenty nie są dobrym narzędziem ograniczania wspomnianego ryzyka. W końcowej części artykułu wskazane są podstawowe czynniki ograniczające możliwości stosowania struktur opcyjnych przez polskie spółki w najbliższej przyszłości.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: