Object structure
Title:

Efektywność pięciu powszechnych towarzystw emerytalnych z czołówki rynkowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Efficiency of the Market Top-Five Public Pension Societies

Creator:

Poteraj, Jarosław

Subject and Keywords:

powszechne towarzystwa emerytalne ; efektywność ; emerytury

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 782-792

Abstrakt:

Na przykładzie pięciu powszechnych towarzystw emerytalnych z rynkowej czołówki autor dokonuje analizy efektywności w dwóch perspektywach poznawczych - przedsiębiorstwa i właścicieli. Wykorzystanymi metodami badawczymi były obliczenie wskaźnika ROE oraz metoda NPV, wzbogacona obliczeniem IRR. W podsumowaniu autor stwierdził, że w przypadku wskaźnika ROE cztery analizowane przedsiębiorstwa (CU, ING, PZU oraz AIG) wykazują bardzo wysoką efektywność działania w ostatnich latach - w 2008 r. na poziomie około 50% dla CU oraz ING, a powyżej 30% dla AIG oraz PZU, AXA zaś uzyskał w 2008 r. wartość ROE około -5%. W długoterminowej perspektywie właścicielskiej, mierzonej wartością IRR, istnieje duże zróżnicowanie analizowanych projektów. Najwyższe oceny na poziomie ponad 26% uzyskuje projekt ING, najniższe zaś (0,81%) projekt AXA. Projekt realizowany przez CU uzyskał najbardziej korzystną ocenę w perspektywie bieżącej działalności, a projekt realizowany przez ING w perspektywie właścicielskiej. W obydwu perspektywach najgorsze wyniki uzyskał projekt AXA.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: