Object

Title: Postawy przedsiębiorstw z sektora MŚP wobec szarej strefy

Title in english:

Attitude of Enterprises From Small and Medium-Sized Sector Towards Grey Zone

Creator:

Stos, Daniel

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 179, s. 122-132

Abstrakt:

Celem opracowania jest przedstawienie wybranych aspektów funkcjonowania tzw. szarej strefy (grey economy, shadow economy) na poziomie przedsiębiorstw, w szczególności analiza zróżnicowania zachowań szarostrefowych w zależności od charakteru ich otoczenia. Takie charakterystyki otoczenia jak lokalizacja (wielkie aglomeracje, średnie miasta, obszary słabo zurbanizowane), intensywność współpracy z otoczeniem, rozmiary rynku (lokalny, regionalny, globalny) oddziałują na zachowania przedsiębiorców, w tym również w dziedzinie specyfiki i zakresu działalności w szarej strefie.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119032

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 179 ; Gospodarka lokalna w teorii i praktyce

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information