Object

Title: Pojęcie i rola kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego - nowe regulacje ustawowe

Title in english:

The Notion and Role ofMmanagerial Control in Self- -Government Units - New Statutory Regulations

Creator:

Ćwieląg, Krzysztof

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 179, s. 133-144

Abstrakt:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła pojęcie kontroli zarządczej oraz określiła zadania i obowiązki kierujących jednostkami sektora finansów publicznych (w tym kierowników jednostek samorządu terytorialnego), wynikające z konieczności jej wdrożenia. Ratio legis ustanowienia kontroli zarządczej to przedefiniowanie modelu zarządzania samorządową gospodarką finansową i ukierunkowanie jej na osiąganie celów oraz realizację zadań stojących współcześnie przed samorządem terytorialnym w Polsce. Prawidłowo wdrożone procedury kontroli zarządczej stwarzają możliwość poprawy efektywności gospodarowania środkami publicznymi jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.), zwłaszcza w zakresie zwiększenia skuteczności realizacji zadań, na które zostały one przeznaczone.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119034

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 179 ; Gospodarka lokalna w teorii i praktyce

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information